Velkommen til Solakonferansen 2016

Offshorehelikoptersektoren under kostnadspress
og regelverksendringer –
utgjør det nødvendigvis en risiko?

19.-21. september.
Scandic Stavanger Airport, Sola

 

Vi beklager desverre nok en liten utsettelse. Vi åpner ny hjemmeside mandag 20. juni. Påmelding vil åpne samtidig.

 

Hvorfor Solakonferansen?

For sikkerhet i luftfarten – den viktigste uavhengige arena for debatt og utveksling av kunnskap.

For de som har ny kunnskap – de som må ha kunnskap – de som ønsker å tilegne seg kunnskap.

 

Hva er Solakonferansen?

Mål og visjon

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten. Konferansen skal gjennom virksomheten bidra til å formidle ny viten videre også til andre områder enn luftfarten.
 
Visjonen er å påvirke utvikling for bedre holdninger til sikkerhet i videste betydning, skape forståelse på alle nivåer for at sikkerhet også koster, men at investeringer i arbeid med kvalitet og sikkerhet i siste instans er lønnsomt

Målgruppe

Faglig og politisk ledelse i departementene, ledelsen i flyselskapene og Avinor AS, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, fagorganisasjoner, forskning og undervisning, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og annen næringsvirksomhet.