Litt om hva som har hendt siden starten i 1987

Den første konferansen ble holdt 29 mai 1987 på KNA–hotellet i Stavanger. Siden er det blitt holdt en konferanse årlig på Quality Airport Hotel Stavanger, Sola. Fra og med 2010 har vi arrangert konferansen på Scandic Stavanger Airport (det tidligere Rica Airport Hotel Stavanger, Sola).

I denne 29-års perioden har nærmere 4000 deltakere fra de fleste beslutningsnivåer innen luftfarten, næringslivet for øvrig, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner samt tjenestemanns-/interesse- og ideelle organisasjoner medvirket til å holde fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samferdselsministrene har deltatt på de aller fleste av konferansene sammen med toppfolk fra europeisk og amerikansk luftfart.

Solakonferansen er etter hvert etablert som en av de viktigste møteplassene for de som er mest opptatt av å utvikle nivået for sikkerhet og kvalitet innen alle virksomheter. Dette har ført til en knoppskyting av konferanser etter samme modell som Solakonferansen både innen sjøfart- og helsesektoren. Også innen forskning og utdanning skjer det en oppfølging i regi av Solakonferansen.

 

Årsberetninger

Stiftelsen Solakonferansen 2015

Solakonferansens Forskningsfond 2015

Stiftelsen Solakonferansen 2014

Solakonferansens Forskningsfond 2014

Stiftelsen Solakonferansen 2013

Solakonferansens Forskningsfond 2013

Stiftelsen Solakonferansen 2012

Solakonferansens Forskningsfond 2012

Stiftelsen Solakonferansen 2011

Solakonferansens Forskningsfond 2011

 

Medieomtale 2015

NFO - Solakonferansen 2015

Teknisk Ukeblad - Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

Solabladet - Ingen ulykker på 13 år: Men nå kan helikoptersikkerheten være truet

 

Medieomtale 2014

NFO - Solakonferansen 2014, del 1

NFO - Solakonferansen 2014, del 2

Teknisk Ukeblad - Helikoptersikkerhet på britisk sokkel

 

Medieomtale 2013

Høyaktuelt om helikopterulykker

Samarbeider med britene om helikoptersikkerhet

Norsk Flytekniker Organisasjon om Solakonferansen 2013 del 1

Norsk Flytekniker Organisasjon om Solakonferansen 2013 del 2

UIS om Solakonferansen 2013

Norsk helikopteransattes forbund om Solakonferansen 2013

Teknisk Ukeblad - Ingen bryr seg om det ramler ned et par helikoptre

 

Medieomtale 2012

Solabladet - Solakonferansen viktig for Sola kommune

UIS om Solakonferansen 2012

Sikkerhetspris til Meterologisk Institutt

Aftenbladet - Avinorsjefen klager på Nordsjø-helikoptrene

 

Medieomtale 2011

NHF - Solakonferansen 2011

Aftenbladet - Eks-sjef i SAS skeptisk til Norwegians langruter

Aftenbladet - Kostnadskutt kan gi ny nedbemanning i SA

Aftenbladet - Jan Carlzon på Sola-besøk i 2011