Solakonferansens Forskningsfond

Stiftelsen Solakonferansen vedtok i styremøte desember 2003 å avsette midler til et
fond for utvikling av flysikkerheten.
Solakonferansens Forskningsfond (org nr 992 062 789) ble etablert ved styrevedtak i Stiftelsen
Solakonferansen 13. februar 2004, og vedtektene ble godkjent 20. april 2005.
 

Formål

Å stimulere til forskning omkring sikkerhet og risiko innen luftfarten. Videre skal
forskningsaktiviteten ha nær tilknytning til Universitetet i Stavanger (UiS) og det
sikkerhetsmiljøet som allerede er etablert der.
 

Hensikt

Å dra nytte av kompetansen innen luftfartsmiljøet i regionen og stimulere til en videre
utvikling av risiko- og sikkerhetsnivået innen luftfarten.
 

Administrasjon og forvaltning av fondet

Aktiviteter og disposisjoner administreres og forvaltes av styret og administrasjonen i
Stiftelsen Solakonferansen.
De to fondsforvalterne, som velges hvert år, fører tilsyn med fondets midler
og fremmer forslag om utdeling og bruk av disse i samsvar med Siftelsen
Solakonferansen og Solakonferansens Forskningsfond sine vedtekter.


Ivar Eie
Styremedlem/fondsforvalter
Telefon: +47 90982211
E-post: ie@acg.no
 


Odin Leirvåg
Styremedlem/fondsforvalter
Telefon: +47 41660514
 

Solakonferansens forskningsseminar

Solakonferansens forskningsseminar 2006