Sikkerhetsprisen

Prisvinner Årstall Diplom
Ketil Karlsen 2014 Vis Diplom
Erik Hamremoen 2013 Vis Diplom
Meteorologisk institutt 2012 Vis Diplom
Ingen utdeling 2011
Ingen utdeling 2010
Knut Lande, LandAvia Ltd. 2009
Norges Luftsportsforbund 2008
Ingen utdeling 2007
Tidligere Luftfartsdirektør Otto Lagarhus 2006
Ingen utdeling 2005
Luftforsvaret 2004
Prosjektleder Torbjørn Henriksen, Avinor AS 2003
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart 2002
Aviation Specialist Jan M. Taarland 2001
Ingen utdeling 2000
Helikopter flyger Per Gram 1999
NASA v/director Charles Huettner 1998
Overinspektør Tor B. Kirkvaag 1997
Koordinator Jan Asbjørnsen 1996
Dr. philos Grete Myhre 1995
Luftfartsdirektør V.K. H. Eggers 1994
Generalløytnant Wilhelm Mohr 1993